Služby

Standardní překlady     Titulky     Transkripce

Standardní překlady

Nabízím standardní překlady v kombinaci angličtina, čeština. Moje překlady mohou také projít korekturou. Ve směru do češtiny překlad kontroluje češtinářský specialista. Ve směru do angličtiny překlad koriguje rodilý mluvčí angličtiny. Při překladu do angličtiny korekturu rozhodně doporučuji.

Překlad je kreativní proces. Nejedná se o mechanické vyměňování slovo za slovo pomocí slovníku. Překladatel musí být dobře jazykově vybaven, ale hlavní je jazykový cit. Musí umět kreativně vystihnout myšlenku originálu. Takové kousky od Google překladače nečekejte.

Za jeden pracovní den jsem schopna přeložit maximálně 2200 slov. Pokud překládám složité texty plné speciální terminologie, proces se zpomaluje. Musím totiž tyto termíny vyhledávat a ověřovat.

Při překladech používám speciální překladatelský software. Ten překladatelům slouží jako pomůcka, která překládání zrychluje a hlídá jeho kvalitu. Díky tomuto softwaru jsou moje překlady kvalitnější.

Mám k dispozici nejnovější software na trhu. Používám Trados 2017, MemoQ 2015 a Memsource.

Titulky

Nabízím titulkování krátkých videí, ale i delších seriálů či filmů.

Titulkování je překlad, který má svá specifika. Překladatel při něm musí hlavně dbát na to, aby divák titulky stihl pohodlně přečíst.

Také pro titulky doporučuji korekturu druhým jazykovým specialistou. Při překladu do češtiny text kontroluje specialista na češtinu. Při překladu do angličtiny je koriguje rodilý mluvčí angličtiny.

Za den jsem schopna otitulkovat maximálně 11 minut filmu.

Pro titulkování je zapotřebí speciální program. Já používám VisualSubSync. Hotové titulky vám dodám v souboru srt.

Transkripce

Nabízím služby transkripce, tedy přepisování zvukových nahrávek do textové podoby. Přepsaný text vám poté mohu i rovnou přeložit do druhého jazyka.

potřebujete překlad?

Přenechte starosti se svým projektem mě.

Adéla Měkotová dlouhodobě provádí překlady odborných ekonomických a marketingových textů pro katedru aplikované ekonomie Univerzity Palackého. Její překlady jsou vysoce kvalitní. Práci vždy dodává včas a jednání s ní je konstruktivní a příjemné. Spolupráci s ní mohu rozhodně doporučit.

Jaroslava Kubátová
Zástupkyně vedoucího, Katedra aplikované ekonomie Univerzity Palackého

Jste připraveni na prvotřídní servis?