Tipy na doplňkové vzdělání pro právníky: právnická angličtina a anglické právo

Tipy na doplňkové vzdělání pro právníky: právnická angličtina a anglické právo

Dnes bych se s vámi chtěla podělit o tipy na kurzy právnické angličtiny a anglického práva. Tato školení budou přínosná hlavně pro právníky a další pracovníky v oblasti práva. Myslím si ale, že na tyto programy se nemusí bát přihlásit ani například překladatelé právních textů, kteří by se chtěli pustit do zásadního studia právnické terminologie a právních systémů.

Univerzita Karlova: Legal English for International Practice

Na Univerzitě Karlově je vypsán kurz právnické angličtiny pod názvem Legal English for International Practice. Myslím si, že kurz bude vhodný jak pro právníky, kteří si chtějí oprášit znalost angličtiny, tak ale i pro další zájemce z řad odborné veřejnosti, zejména pro překladatele anglických právnických textů. Na webu je uvedeno, že studenti budou seznámeni s odbornou terminologií, a to zejména díky čtení a poslechu. Budou se probírat vhodné překlady právnických termínů. Procvičovat se ovšem bude i ústní a písemná komunikace.

Stránky dále uvádí, že tento kurz je vhodný pro studenty alespoň s úrovní angličtiny B2. Jako učebnice bude v kurzu používána International Legal English, 2nd ed., Amy Krois-Lindner and TransLegal, Cambridge, 2011. Tuto učebnici si musí každý účastník zakoupit individuálně.

Témata, která budou probírána, jsou následující: Company law, Contracts, Employment law, Sale of goods, Real property law, Intellectual property, Secured transactions, Competition law, Transnational commercial law a další.

Všichni studenti na konci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Program bude v nejbližším termínu probíhat od 3. října 2019 do 30. dubna 2020. Celkem tedy proběhne 30 týdnů po 2 vyučovacích hodinách. Výuka v roce 2019 bude probíhat ve čtvrtek od 18:00 do 19:30.

Ve skupině bude maximálně 15 lidí. Cena tohoto kurzu je rovných 12 000 Kč.

Přikládám odkaz na kurz: https://www.prf.cuni.cz/public-courses/legal-english-for-international-practice-3-10-2019-30-4-2020-1404060325.html

 

Diploma in English Law & Practical Legal Skills

Na Karlově univerzitě a také na Masarykově univerzitě v Brně momentálně probíhá zápis do programu Diploma in English Law & Practical Legal Skills. Jedná se o ten samý kurz, který je vyučován jak v Praze, tak i Brně. Doposud, jak jsem si všimla, je program vypisován pravidelně každý rok.

Jedná se o právní vzdělání, které se týká anglického právního systému. Tento tip by se mohl hodit právníkům, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti o anglické právo a procvičit svoji angličtinu. Ovšem i tento program by mohl zaujmout další profesionály, zejména znovu překladatele anglických právních textů, kteří by se rozhodli opravdu zásadně zapracovat na svých právnických znalostech.

Tento kurz vyučovaný v angličtině vám poskytne základní vhled do anglického právního systému, ale také procvičí vaše praktické právní dovednosti (psaní právních textů, psaní smluv či debatu s klientem). V brožuře je uvedeno, že kurz je určen pro studenty práva, hotové právníky i neprávnické zájemce, kteří si chtějí rozšířit znalosti anglického systému práva, zlepšit své právnické dovednosti a rozšířit právní slovní zásobu.

Tento kurz je rozprostřen do termínů v průběhu jednoho roku, výuka je prováděna v osmi víkendových sezeních. Každé z těchto školení trvá přibližně čtyři hodiny.

Webové stránky uvádí, že tento kurz je pobočkou vzdělávací nadace, která je spřízněná s University of Cambridge. Nadaci zastřešují například Lord Carnwath z anglického soudu typu Supreme Court či Profesor Richard Fentiman z právnické fakulty University of Cambridge. Tato nadace je aktivní v zemích střední a východní Evropy, kde od roku 1992 učí právníky, ale i jiné neprávnické zájemce, anglickému právu. Kromě Prahy či Brna je kurz dostupný například také u našich sousedů na Univerzitě Komenského v Bratislavě či polských univerzitách University of Warsaw, University of Wroclaw, University of Gdansk a Adam Mickiewicz University.

Kurzovné pro rok 2019 činí 699 EUR za celé studium. Je nabízena sleva pro studenty, a to na cenu 575 EUR. Do 30. června 2019 byla také nabízena sleva za včasnou registraci, ale ta již bohužel pro tento rok vypršela. Kromě toho bude vybírán i (zatím blíže neurčený) registrační poplatek pořádající univerzitou.

Kurz se vypisuje pravidelně každý rok se začátkem výuky na podzim.

Přikládám odkaz na zmíněný kurz v Praze: http://www.britishlawcentre.co.uk/Prague/

A zde je odkaz na kurz v Brně: https://www.britishlawcentre.co.uk/brno/

 

Kurzy právnické angličtiny v jazykovce Belisha Beacon

Tato pražská jazykovka se specializuje na výuku specializované angličtiny (právo, ekonomie) a také nabízí kurzy pro překladatele a tlumočníky.

Právnickou angličtinu nabízí v lekcích na míru pro pracovníky v oblasti práva. Za 90 minut individuální výuky požadují 1900 Kč plus DPH (údaj z roku 2019). V těchto hodinách si sami určujete, co konkrétně z právnické angličtiny chcete probírat.

Druhou možností je vybrat si z nabízených předpřipravených kurzů, přičemž místo výuky a čas výuky záleží na domluvě. U některých kurzů je ovšem místo výuky pouze v sídle jazykovky.

Na výběr máte z těchto již předem sestavených kurzů:

  • Legal English: Negotiation Skills

Jedná se workshop zaměřený na argumentaci v angličtině. Za téma vyjednávání byl zvolen vznik nároku na náhradu škody. Kurz je vhodný pro zájemce s úrovní angličtiny alespoň B2.

  • Právní angličtina: pojišťovnictví

Zde se bude probírat terminologie pojišťovnictví za pomocí autentických dokumentů z této oblasti. Pro tento kurz je potřeba mít úroveň alespoň B2.

  • Právní angličtina: pracovní právo

V semináři se budou používat originální dokumenty, jako je třeba pracovní smlouva, pracovní řád, dohoda o provedení práce a další. Vstupní úroveň jazyka je B2.

  • Legal English: Writing Skills

V tomto kurzu se bude probírat struktura anglických právních textů. Naučí vás, jak správně sestavit smlouvy a jiné právní dokumenty. Vstupní úroveň jazyka je B2.

  • Právní angličtina: Mergers and Aquisitions

Tento kurz se bude zabývat přípravou fúzí a akvizic. Toto školení se bude zabývat takovými dokumenty jako je například Letter of Intent, Power of Attorney, Escrow Agreement a další. Vstupní úroveň jazyka je B2/C1.

  • Právní angličtina: Zákon o obchodních korporacích

Tento seminář má za cíl seznámit s novinkami zákona o obchodních korporacích. Budete se zabývat jeho termíny této oblasti práva v angličtině. Vstupní úroveň jazyka je B2/C1.

  • Právní angličtina: insolvenční řízení

Jedná se o jednodenní seminář, který vás naučí terminologii insolvenčního práva. Zmíněná oblast je velmi náročná na terminologii, protože různé země používají velmi odlišné termíny.

Přikládám odkaz na podstránku, která je věnovaná všem právním kurzům Belisha Beacon: http://pravnickaanglictina.cz/

 

Věřím, že si z nabízených programů vyberete. Přeji vám hodně štěstí a sil při studiu právnické angličtiny a anglosaského práva.

 

Photo taken by Joybot

Shared under Creative Commons licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

I do not own any rights to it and the author is in no way associated with me or my website

Link to the original picture: https://www.flickr.com/photos/joybotO autorovi: Adéla Měkotová
Jsem překladatelka angličtiny na volné noze. Překládám z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Specializuji se na následující oblasti: obchod, marketing, mezinárodní vztahy a politika, žurnalistika, cestovní ruch. Absolvovala jsem anglickojazyčné LL.M. studium mezinárodního a evropského práva na Univerzitě Palackého. Jsem také správce facebookové skupiny Překladatelé, tlumočníci a lektoři v Olomouci a okolí. Můj e-mail: adela@jazykolada.cz