Tip na doplnění znalostí práva a právnické angličtiny pro překladatele

Tip na doplnění znalostí práva a právnické angličtiny pro překladatele

Dnes se v článku budu věnovat tipům na kurzy pro překladatele, kteří si chtějí doplnit svoje znalosti právní terminologie a právnické angličtiny.

Univerzita Karlova: Doplňkové studium pro překladatele právních textů

Tento kurz bude neznámý nejspíše pouze začínajícím překladatelům. Program je primárně určen zájemcům o status soudního tlumočníka, protože absolvování tohoto kurzu je podmínkou pro jmenování. Ale neznamená to, že tento kurz je určen výhradně pro ně. Nemusí se bát přihlásit i klasičtí překladatelé se zájmem o právní překlad, kteří ovšem netouží po kulatém razítku.

Tento kurz můžete absolvovat v Praze na Karlově univerzitě nebo v Brně na Masarykově univerzitě. Oba kurzy ovšem nejsou totožné, začnu tedy popisovat nejdříve ten pražský.

Na Karlově má kurz již dlouhou tradici, v roce 2019 se bude pořádat jeho 23. ročník. Program je dvousemestrální a skládá se z části A (úvod do českého práva) a části B (překladatelský seminář v konkrétním jazyce). Pro jmenování soudním tlumočníkem je nutné absolvovat minimálně část A. Pokud je pro váš jazyk vypsán i seminář B, tak ho doporučuji absolvovat také. Povinné je to ovšem pouze pro zájemce o jmenování soudním tlumočníkem. Jako klasický překladatel se můžete přihlásit do kterého semináře chcete. Myslím, že je ovšem velmi přínosné absolvovat obě sekce. Kurz běží po dobu celkem 28 týdnů (tedy zmíněné dva semestry po třech hodinách týdně, přičemž každá lekce trvá 45 minut). Obě části A, B běží celé dva semestry. V části A tedy absolvujete celkem 84 hodin výuky v českém jazyce, stejné množství hodin strávíte s částí B, kde si můžete vybrat jazyk z nabídky angličtina, němčina, francouzština a ruština.

Kurz je vyučován vždy v pátek (část A od 12:00, část B od 15:00). Obě části kurzu jsou zakončeny testem, z něhož pro úspěšné absolvování potřebujete alespoň 70 %.

Na obě části se musíte přihlásit samostatně. Část A celkem stojí 10 000 Kč a část B je celkem za 11 000 Kč (údaje pro rok 2019). Kurz v nejbližším termínu začíná 20. 9. 2019 a končí 24. 4. 2020. Tento program se ovšem vypisuje pravidelně každý rok, takže pokud nestihnete tento termín, tak se můžete přihlásit další roky.

Přikládám odkaz na program v Praze: https://www.prf.cuni.cz/public-courses/doplnkove-studium-pro-prekladatele-pravnich-textu-2019-2020-zacatek-20-9-2019-1404058163.html

 

Masarykova univerzita: Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

V Brně existuje podobný kurz s názvem Právní minimum pro překladatele a tlumočníky.

Jedná se ovšem pouze o jednosemestrální kurz a z informací na webu to vypadá, že minimálně pro start na podzim 2019 mu chybí pražská část B právní angličtina. Specifická jazyková část je totiž v Brně vypsána pouze pro francouzštinu a němčinu. Angličtináři si tedy z místního programu odnesou poznatky výhradně z odvětví českého práva.

Stránky uvádějí, že rozsah programu pro část A (základy práva) je osm přednáškových dní, přičemž každý den se vyučuje 10 lekcí. Celková dotace je tedy 80 hodin. Dopoledne probíhá přednáška od 9:00 do 12:45, odpoledne od 13:45 do 17:30. Přednáškové dny pro nejbližší termín v roce 2019 budou následující: 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12. 2019. Z rozpisu je vidět, že v Brně je výuka právní části 80 hodin a v Praze 84, v zásadě tedy stejná. Rozdíl je ten, že v Brně je kurz mnohem intenzívnější, protože se odehrává jen v osmi dnech. V Praze je výuka více rozprostřena v čase.

Také brněnský kurz je ukončen testem, ze kterého potřebujete alespoň 70 %.

Cena programu je 9000 Kč (údaje pro rok 2019).

Také tento brněnský program je vypisován pravidelně na podzim. Takže se nemusíte bát, pokud kurz letos nestihnete, že přijdete o ojedinělou možnost.

Odkaz na brněnský kurz: http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/kurzy/691-pravni-minimum-pro-prekladatele-a-tlumocniky/

 

Diploma in English Law & Practical Legal Skills

V současné době se můžete zapisovat na nejnovější běh programu Diploma in English Law & Practical Legal Skills jak na Karlově univerzitě, tak na Masarykově univerzitě. Jedná se o ten samý kurz vyučovaný ve dvou městech. Tento program doporučuji překladatelům anglických právních textů, kteří by se odhodlali k opravdu zásadnímu prohloubení svých znalostí anglického práva.

Jedná se o výuku v angličtině, a to oblastí anglického systému práva, ale také se budou procvičovat praktické dovednosti, které potřebují spíše právníci (sepisování smluv, krátce i debaty s klientem). Celkově si ovšem myslím, že tyto praktické dovednosti se nakonec budou hodit i překladatelům. Minimálně si alespoň budete moci procvičit rétorické schopnosti.

Na stránkách kurzu je uvedeno, že toto vzdělání je vhodné jak pro právníky, tak pro všechny, kteří se chtějí dozvědět detaily anglického právního systému.

Tento program bývá vyučován v termínech rozprostřených do celého roku. Proběhne osm víkendových školicích termínů. Každý z nich trvá zhruba čtyři hodiny.

Brožura uvádí, že tento kurz spadá pod vzdělávací nadaci spřízněnou s University of Cambridge. V této nadaci figurují například Lord Carnwath (soudce Supreme Court v Anglii) či Profesor Richard Fentiman z University of Cambridge (konkrétně z její právnické fakulty). Tato organizace působí výhradně v zemích střední a východní Evropy, kde se od roku 1992 věnuje výuce anglického práva. Program tak můžete absolvovat například i u našich sousedů na Univerzitě Komenského v Bratislavě či v Polsku na následujících univerzitách: University of Warsaw, University of Wroclaw, University of Gdansk a Adam Mickiewicz University.

Kurzovné pro rok 2019 je 699 EUR za celý program. Studenti mají cenu zlevněnou na 575 EUR. Do 30. 6. 2019 také byla poskytována sleva za včasnou registraci. Ta již ovšem pro letošek vypršela. Kromě této celkové částky ještě budete muset zaplatit zatím blíže neupřesněný registrační poplatek.

Kurz se vypisuje každý rok se začátkem v podzimním semestru.

Přikládám odkaz na pražský program http://www.britishlawcentre.co.uk/Prague/

Zde přidávám odkaz na kurz v Brně: https://www.britishlawcentre.co.uk/brno/

 

 

Pražská jazykovka Belisha Beacon: online i offline kurzy právního překladu

V Praze operuje jazyková agentura pod názvem Belisha Beacon, která se specializuje na výuku pro překladatele a tlumočníky. Velmi často se v její nabídce objevuje právě překlad právnické angličtiny, ale třeba i spřízněný obor, kterým je ekonomická angličtina.

Pilířem jejích kurzů právního překladu angličtiny jsou kurzy Právní překlad 1 a 2.

  • Právní překlad 1:

Kurz probíhá online, můžete ho tedy absolvovat z pohodlí vašeho domova. Budou se probírat témata z českého práva, anglosaského systému práva a nezapomene se ani na právo EU. V kurzu budou vykládány právní pojmy a bude probíhat překlad smluv na praktických cvičeních.

Toto školení je ve formě 12 audiolekcí po 90 minutách. Následně po lekci pak studenti vypracovávají překlady, které jim učitelé opravují. Cena programu je ve výši 7 500 Kč plus DPH.

  • Právní překlad 2:

Je navazujícím kurzem, ve kterém budete překládat další právní texty do angličtiny. Bude se probírat právo obchodních společností, závazkové právo, právo nemovitostí, veřejné zakázky a hospodářská soutěž. Také tento program proběhne v online formou během 12 audiolekcí po 90 minutách. I zde vám budou lektoři opravovat vaše překlady. Stejně jako předchozí Právní překlad I., i tento kurz stojí 7 500 Kč plus DPH.

Kromě výše zmíněných dlouhodobých kurzů můžete absolvovat i další krátkodobější online výuku, jako je například:

1)            Soudní řízení v angličtině za 2 500 Kč plus DPH. Kurz můžete absolvovat z pohodlí vašeho domova.

2)            Pracovní právo v angličtině za 2 500 Kč plus DPH. Také tento kurz můžete absolvovat vzdáleně.

Dále můžete navštěvovat kurzy osobně. Takto pořádají následující krátkodobá školení:

  • Daň z příjmu právnických osob v angličtině za 2 500 Kč plus DPH. Nejbližší termín je 23. 11. 2019 od 9:30 do 16:00.
  • Úvod do účetnictví v angličtině za 2 000 Kč plus DPH. Nejbližším termín tohoto školení proběhne v rámci Jeronýmových dnů 3. 11. 2019.

Všechny tyto docházkové kurzy se ovšem pravidelně opakují.

Účastníkům jsou nabízeny slevy, pokud jsou členy JTP, KST ČR či Na volné noze. Jazykovka také nabízí nejrůznější zvýhodněné balíčky vícero kurzů za levnější cenu.

Můžete například absolvovat takzvaný Balíček kurzů pro překladatele, který obsahuje již zmíněné kurzy Právní překlad 1 a 2 plus dvě další školení Základy překladu 1 a Ekonomický překlad. Cena za veškeré tyto kurzy je 25 000 Kč plus DPH. Všechny části tohoto programu lze absolvovat online.

Přikládám odkaz na vypsané kurzy: https://www.belisha.cz/category/kurzy/

 

KST ČR ve spolupráci s Justiční akademií: Odborná právní angličtina – letní intenzivní kurz

Komora soudních tlumočníků ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži každé léto pořádají letní intenzivní program právnické angličtiny. Letos byla tato letní škola zaměřena na občanskoprávní a obchodněprávní terminologii. Na stránkách uvádějí, že kurz je vhodný pro překladatele právních textů, ale i pro právníky, kteří si chtějí prohloubit znalost angličtiny.

Výuka probíhá, vyjma posledního dne, denně od 8:30 do 17:00. Ze zveřejněného programu vyjímám následující zajímavé oblasti: kupní smlouva, licenční smlouva, nájemní smlouva, mezinárodní právo soukromé a jiné vybrané jazykové jevy, které jsou obtížné na překlad. Probíhat bude také diskuze nad problémy překladu, které vznesou samotní studenti.

Na konci této letní školy získají všichni studenti osvědčení o absolvování.

V roce 2019 se tato akce konala ve dnech 21. až 26. července 2019, příští rok se kurz bude konat znovu, a opět v létě.

V roce 2019 kurz stál 6 000 Kč a stravování a ubytování ve dvoulůžkových pokojích v komplexu Justiční akademie se platilo zvlášť. Nebo si účastníci mohli sehnat ubytování sami, mimo prostory Justiční akademie.

Přikládám odkaz: https://www.kstcr.cz/cz/akce/odborna-pravni-anglictina-tradicni-letni-intenzivni-kurz-ve-spolupraci-s-justicni-akademii

 

 

Doufám, že vám můj článek pomohl a přeji vám mnoho úspěchů při studiu práva a právnické angličtiny.

 

Photo taken by Joybot

Shared under Creative Commons licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

I do not own any rights to it and the author is in no way associated with me or my website

Link to the original picture: https://www.flickr.com/photos/joybot

 

 

 O autorovi: Adéla Měkotová
Jsem překladatelka angličtiny na volné noze. Překládám z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Specializuji se na následující oblasti: obchod, marketing, mezinárodní vztahy a politika, žurnalistika, cestovní ruch. Absolvovala jsem anglickojazyčné LL.M. studium mezinárodního a evropského práva na Univerzitě Palackého. Jsem také správce facebookové skupiny Překladatelé, tlumočníci a lektoři v Olomouci a okolí. Můj e-mail: adela@jazykolada.cz