Prof. Hilský: Marná lásky snaha

Prof. Hilský: Marná lásky snaha

13. února, tedy v podvečer valentýnského svátku, jsem se zúčastnila přednášky Martina Hilského o díle Williama Shakespeara nazvaného Marná lásky snaha. Přednáška se konala v nádherném prostředí Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého. Konkrétně v jeho divadelním sále v podkroví. Přednáška o Shakespearově hře tak probíhala ve velmi příhodném prostředí.

Profesor Hilský je významný český překladatel, který přeložil kompletní dílo Williama Shakespeara. Momentálně je profesorem anglické literatury na Univerzitě Karlově. Za svůj přínos šíření anglické literatury byl jmenován čestným členem Řádu britského impéria.

Za téma své předvalentýnské přednášky si vybral komedii o lásce, Marnou lásky snahu. Děj komedie je o třech navarských pánech, kteří svému králi přísahali, že se po několik let zřeknou žen a dobrého jídla a pití a budou studovat v nové akademii věd. Ke dvoru však v ten samý čas přijíždějí francouzské dámy, do kterých se páni ihned zamilují. Páni tedy jeden druhému začnou lhát a různě se přetvařují, aby získali přízeň dam. Marná lásky snaha je jiskřivá komedie, ve které se střídá mnoho různých typů veršů. Jedná se o opravdovou jazykovou hostinu. Pan Hilský řekl, že překlad těchto veršů byl neuvěřitelně obtížný. Místy až nepřeložitelný.

Pan Hilský nás informoval, že Shakespearovi bylo při psaní této hry okolo 30 let. Zároveň s touto hrou psal také Sen noci svatojánské a hned poté Romea a Julii. Přednášející nás upozornil na neuvěřitelnou hudebnost této hry. Marná lásky snaha také obsahuje nejvíc slovních hříček ze všech Shakespearových her vůbec. Pan Hilský je toho názoru, že Shakespeare v této hře zkoušel, co vše dokáže s jazykem provést.

 

 

Photo taken by Josh Hallett

Shared under Creative Commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode)

I do not own any rights to it and the author is in no way associated with my website

Link to the original picture: https://www.flickr.com/photos/hykuO autorovi: Adéla Měkotová
Jsem překladatelka angličtiny na volné noze. Překládám z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Specializuji se na následující oblasti: obchod, marketing, mezinárodní vztahy a politika, žurnalistika, cestovní ruch. Absolvovala jsem anglickojazyčné LL.M. studium mezinárodního a evropského práva na Univerzitě Palackého. Jsem také správce facebookové skupiny Překladatelé, tlumočníci a lektoři v Olomouci a okolí. Můj e-mail: [email protected]