Michal Kormaňák: Politický marketing v praxi

Michal Kormaňák: Politický marketing v praxi

Devátou přednášku na mém blogu proslovil Michal Kormaňák z agentury Ipsos. Přednáška se konala 28. 11. na půdě katedry politologie Univerzity Palackého. Tato katedra sídlí v krásných historických budovách olomoucké univerzity. Prostory navíc byly nedávno opraveny, takže katedra se má opravdu čím chlubit. Jedná se o moc krásné prostředí. Olomoučanům doporučuji se sem jít podívat. Můžete přijít na den otevřených dveří, který se koná příští rok v sobotu 19. ledna.

Pan Kormaňák představil dva typy politického výzkumu. Jeden je kvantitativní a druhý je kvalitativní.

Když se řekne politický marketing, tak většina lidí si představí právě kvantitativní průzkum. Tento typ nám totiž poskytuje procenta. Tedy kolik procent lidí volí toho a toho politika. Strategické předvolební výzkumy tedy používají právě kvantitativní průzkum. Tento typ se používá také na zjišťování znalosti politika. Což znamená, kolik lidí zná zmíněného člověka. Tento typ průzkumu probíhá pomocí tazatelů. Ti jsou nejčastěji v ulicích a sbírají kolemjdoucí. Nebo průzkum probíhá po telefonu či online. Nejčastější počet respondentů je 1 000.

Druhý zmíněný typ průzkumu je kvalitativní. Jedná se o detailnější průzkum, než je ten kvantitativní. Sledují se při něm myšlenkové pochody voličů. Typicky při něm probíhá pouštění vizuálů, reklam voličům. Ti hodnotí, jestli se jim video líbí, nebo ne. Probíhají při něm také takzvané focus group. Jde o moderovanou debatu 6 až 8 lidí. Kvalitativní výzkum také může probíhat pomocí individuálních rozhovorů.

 

Photo taken by Paddy Power Joe Pepler

Shared under the Creative Commons https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

I do not own any right to it and the author is in no way associated with me or my website

 O autorovi: Adéla Měkotová
Jsem překladatelka angličtiny na volné noze. Překládám z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Specializuji se na následující oblasti: obchod, marketing, mezinárodní vztahy a politika, žurnalistika, cestovní ruch. Absolvovala jsem anglickojazyčné LL.M. studium mezinárodního a evropského práva na Univerzitě Palackého. Jsem také správce facebookové skupiny Překladatelé, tlumočníci a lektoři v Olomouci a okolí. Můj e-mail: [email protected]