Jakub Szántó: Beseda Za oponou války

Jakub Szántó: Beseda Za oponou války

Osmou přednášku na mém blogu proslovil Jakub Szántó, bývalý zpravodaj ČT na Blízkém Východě. Spolu s ním byl přítomen i jeho parťák, kameraman Marek Halfar. Přednáška se konala 27. listopadu v ostravském Domu knihy. Všem z okolí Ostravy doporučuji dění v Domě knihy sledovat. Každý měsíc se zde koná nespočet besed se zajímavými autory. Beseda s panem Szántó byla v rámci propagace jeho nové knihy Za oponou války, kde sepsal svoje zážitky válečného reportéra z Blízkého Východu. Na besedě se tedy mluvilo o jeho zážitcích, které ho vedly k sepsání této knihy.

Na začátku se pana Szántó moderátorka zeptala, jestli existuje nějaká průprava pro válečné reportéry. Dostalo se jí odpovědi, že v českém prostředí žádná neexistuje. V televizích západní Evropy jsou ovšem silné odbory, které vyžadují skvělou ochranu reportérů, ke které patří i přípravné kurzy. Pojištění reportérů také vyžaduje absolvování těchto kurzů. Jedna z nejznámějších příprav je pořádána organizací European Broadcasting Union. Obsahuje takové věci jako pohyb v minovém poli, první pomoc na bojišti či základní ovládání zbraní.

Když už se reportér dostane do bojové oblasti, nemá to vůbec jednoduché. Ozbrojenci na Blízkém Východě prý mají tendenci považovat všechny reportéry ze západní Evropy za špióny. Pan Szántó řekl, že to je úplný nesmysl. Evropští novináři jsou totiž na Blízkém Východě velmi nápadní, takže nemohou vykonávat skrytou špionáž.

Moderátorka se zeptala, jaký je rozdíl mezi štáby válečných reportérů České televize a například CNN. Pan Szántó řekl, že ve vybavení skoro žádný rozdíl není. Tady se ujal slova kameraman Halfar a řekl, že ČT má někdy i lepší vybavení než štáby ze západní Evropy. Největší rozdíl je ten, že CNN a jí podobné televize do těchto oblastí vysílají velké skupiny žurnalistů, které se pohybují v malých kolonách. Naproti tomu ČT vysílá pouze Szántó a Halfara. Oba v tom ale spatřují výhodu. Nejsou tak nápadní a tudíž se jim daří natáčet autentické záběry.

 

Photo taken by Dennis Jarvis

Shared under Creative Commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode)

I do not own any rights to it and the author is in no way associated with my website

Link to the original picture: https://www.flickr.com/photos/archer10O autorovi: Adéla Měkotová
Jsem překladatelka angličtiny na volné noze. Překládám z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Specializuji se na následující oblasti: obchod, marketing, mezinárodní vztahy a politika, žurnalistika, cestovní ruch. Absolvovala jsem anglickojazyčné LL.M. studium mezinárodního a evropského práva na Univerzitě Palackého. Jsem také správce facebookové skupiny Překladatelé, tlumočníci a lektoři v Olomouci a okolí. Můj e-mail: [email protected]