Soňa Petruželová (Grow with Google): Práce budoucnosti

Čtvrtou přednášku na mém blogu proslovila 20. listopadu Google trenérka Soňa Petruželová, a to v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se konala v rámci iniciativy Grow with Google. Je to hnutí společnosti Google, které má za cíl vzdělávat v digitální oblasti, pomáhat mladým podnikatelům v rozjezdu firem či učitelům vzdělávat studenty.

Soňa Petruželová je slovenská Google trenérka, která je momentálně na mateřské dovolené. Věnuje se tedy pouze sporadickým přednáškám. V minulosti pracovala v největší české marketingové agentuře H1, kde šéfovala týmu 35 marketérů.

Paní Petruželová na začátek uvedla zajímavé statistiky provedené společností Google. Dle nich 47 % populace EU nemá dostatek digitálních dovedností. ČR je z evropských zemí přitom mezi těmi horšími. Jsme až na 21. místě. Slovensko je 4 místa před námi. Další informace byla ta, že do roku 2020 bude v Evropě 900 000 neobsazených pozic v digitálním prostředí, protože nebude dostatek digitálně vzdělaných lidí, kteří by je mohli obsadit.

Google si také vede statistiku, že v roce 2017 bylo v ČR online 81 % lidí. Z toho v zásadě vyplývá, že online nejsou pouze staří lidé, kteří mnohdy ani nevlastní počítač. Jinak všichni ostatní online jsou. No a poslední zajímavé číslo bylo rozšíření chytrých telefonů v ČR. V roce 2012 je mělo 17 % lidí. V roce 2014 se již číslo skokově zvýšilo na 43 % a v roce 2017 % to bylo 65 % lidí.

Přednášející nás informovala, že společnost Google pomáhá zlepšovat digitální gramotnost. Od září tohoto roku tak 70 základních škol vyučuje informatiku ve spolupráci s Googlem. Projekt se bude 2 roky testovat. Je to první změna od zavedení vzdělávacích programů v roce 2004.

Paní Petruželová nám také představila Google projekt Digitální garáž. Pro mě to bylo již známé, protože jsem se tohoto výukového projektu již zúčastnila. Jedná se o vzdělávací kurz digitálních dovedností. Skládá se z 26 témat o 106 lekcích, celkem tedy 9 hodin výukových videí. Po každém tématu následuje test. Máte tak možnost získat certifikát. Já jsem kurz celý splnila a musím říct, že jsem se v něm naučila spoustu zajímavých věcí.