Martin Hilský: Hamlet

Martin Hilský: Hamlet

Dnešním příspěvkem bych chtěla začít svou blogovou sérii.

První přednáška na mém blogu byla symbolicky přednesena legendou překladatelství a britských studií, panem Martinem Hilským. Téma byla tragédie Hamlet.

Přednáška se konala v rámci Týdne vědy a techniky 2018. Týden vědy a techniky je každoroční akce pořádaná Akademií věd ČR, která má za cíl popularizovat vědu. Jedná se vždy o týden nabitý přednáškami, workshopy a dalším doprovodným programem. Vstup na akce je vždy zdarma, takže přednášky jsou hojně navštěvované. Tato akce se konala i v Olomouci, kam přijal pozvání pan Hilský. Jeho přednáška se konala v krásném prostředí barokní pevnůstky, kde nyní sídlí muzeum vědy Pevnost poznání. Kdo jste z Olomouce a Pevnost poznání ještě neznáte, doporučuji se vám tam jít podívat. Jedná se o inspirativní muzeum vědy, které se rozhodně neslučuje s typickou představu o nudném muzeu. Je to interaktivní prostředí, které pořádá množství workshopů, často cílených na děti. Ty se tak zábavnou formou naučí mnoho nového. V Pevnosti se koná i mnoho přednášek pořádaných Univerzitou Palackého či jiných přednášek pro veřejnost. Bylo to tedy i logické místo pro přednášku pana Hilského.

Na úvod bych vám chtěla představit pana Hilského. Vy ho nejspíše neznáte, ale jedná se o významného překladatele z angličtiny, který zvládl přeložit celé Shakespearovo dílo, což je opravdu obdivuhodné a také za to tudíž dostal cenu Česká hlava. Vzácných ocenění má ovšem několik. V roce 2011 obdržel Státní cenu za překladatelské dílo. Pyšní se také tím, že je čestným členem Řádu britského impéria, a to za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku. Pan Hilský rád svoje znalosti předává dál, tudíž je častým hostem na nejrůznějších přednáškách.

Jeho olomoucká přednáška trvala 90 minut, takže shrnout ji by bylo příliš dlouhé. Vybrala jsem z ní tedy pouze několik zajímavých postřehů.

Hamlet je samozřejmě jedna z nejznámějších hra typu tragédie na světě. A pan Hilský zajímavě mluvil o původu slova tragédie. Zmínil totiž, že se odvozuje od řeckého slova tragos, což znamená koza. Je to z toho důvodu, že v antických časech se bohům obětovala koza. A až později se přešlo na obětní beránky.

Druhá věc, kterou mě zaujala, byla myšlenka pana Hilského, že Hamlet je hra otázek. Je to vidět i na úplném začátku hry, která začíná otázkou. Níže uvádím zmíněnou část textu:

Vstoupí Francisko a Bernardo, dva strážní, z různých stran.

Bernardo: Kdo tu?

Francisko: Dřív ty se ohlas! Stůj a řekni heslo!

Bernardo: Žij dlouho král.

Francisko: Bernardo?

Bernardo: Ano, já.

Francisko: Vy přicházíte přesně na střídání.

Bernardo: Teď tlouklo dvanáct; Francisko, jdi spát. Francisko. Za vystřídání dík. Je hezky chladno, píchá mě u srdce.

Bernardo: Stráž byla klidná?

Francisko: Myš se nepohnula.

 

Pan Hilský nás ve své přednášce upozornil na zajímavost, že celá hra začíná chybou. Otázku (Kdo tu?) pronáší Bernardo, zatímco by ji měl pronášet spíše Francisko, který je na stráži. Vysvětlení může spočívat v tom, že oba strážní vycítili, že něco není v pořádku. Jedná se tedy o takovou předzvěst nadcházejících nešťastných událostí, které se plně rozvinou až o trochu později.

 

 

Photo taken by Olatz eta Leire

Shared under Creative Commons licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

I do not own any rights to it and the author is in no way associated with me or my website

Link to the original picture: https://www.flickr.com/photos/auggie_tolosa

 

 O autorovi: Adéla Měkotová
Jsem překladatelka angličtiny na volné noze. Překládám z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Specializuji se na následující oblasti: obchod, marketing, mezinárodní vztahy a politika, žurnalistika, cestovní ruch. Absolvovala jsem anglickojazyčné LL.M. studium mezinárodního a evropského práva na Univerzitě Palackého. Jsem také správce facebookové skupiny Překladatelé, tlumočníci a lektoři v Olomouci a okolí. Můj e-mail: [email protected]